Vad är en språkförskola?

Språkförskolor finns till för barn som har stora språksvårigheter och behöver extra hjälp för att kunna göra sig förstådd. Det gäller barn som har grava, primära språkstörningar. Primära språkstörningar innebär att barnet inte lider utav någon hörselskada, funktionshinder eller dylikt som påverkar språkutvecklingen. På dessa förskolor inriktar man sig främst på utvecklingen utav språk och kommunikation och ger barnen i ett tidigt stadium möjligheten att utveckla sin kommunikationsteknik.

På den här typen av förskola går barnet i en liten grupp med ett högt antal lärare. På plats finns även logopeder och i de flesta fall även kurator, psykolog och ibland även sjukgymnaster, allt detta för att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt.

Språkträning i grupp och individuellt
Språkinlärningen förekommer hela tiden under dagarna smygs in i de vanliga rutinerna, så som vid matbordet eller vid påklädningen ute i kapprummet. Barnen får dels språkträning i grupp men även också individuellt hos logopeder. Det är viktigt för lärarna på förskolorna att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. Som ett komplement till talet använder man sig ofta utav tecken vilket gör at barnen kan uttrycka sig på det mentala stadiet de befinner sig på trots språksvårigheter.

I många fall låter man även föräldrarna vara med i barnens utveckling till stor del. Det erbjuds extra utvecklingssamtal för föräldrarna så de kan följa med i barnets utveckling och ibland även kurser för föräldrarna där de kan lära sig att kommunicera med sina barn. På det här sättet ökar barnets utveckling då man inte bara jobbar på den på förskolan utan även till stor del i hemmet.