NOV 16 2016

Förskola i Stockholm

Okategoriserade

Inspiras mål och ambition är att vara en förskole- och skolbolag av högsta kvalitet. Inspira utvecklar och driver förskolor och skolor. Det är viktigt för Inspira att det är enarbetsplats som man trivs på och kan arbeta bra i miljön. Deras tre ledord beskriver dom som arbetsglädje, inflytande och kvalitet. Filosofin fö Inspira är att det ska vara nöjda medarbetare på arbetsplatsen för det genererar medarbetare som presterar sitt allra bästa. Om medarbetarna gör sitt bästa för att lära ut till barn och elever så gör det att barnen får högre kunskap och bättre betyg. Inspira menar att viljan och lusten att vilja lära ut ökar när det är hög delaktighet och inflytande hos barn och elever.

Betydelsefullt och stort ansvar
Inspira tycker att deras arbete att lära ut kunskaper till elever är ett av de mest betydelsefulla uppdraget man kan ha i Sverige. Detta innebås självklart ett mycket stort ansvar, de ansvarar faktiskt för Sveriges framtid. De har stor samverkan med kommuner, statliga myndigheter och många andra fristående aktörer.

Barnen är vår framtid
Sverige är ses som ett framgångsrikt land och för att det sa fortsätta att vara det krävs det att dagens barn får lära sig tillräckligt mycket kunskap för att kunna fortsätta att utveckla Sverige. Inspiras ambition är att förmedla till våra barn att det är viktigt att dom vill och ska växa, ta ansvar, utvecklas och lära sig saker och ting om världen. Gå in på Inspiras hemsida http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/raketen/ och läs mer.