FEB 11 2017

TIG- svetsning

Okategoriserade

Förkortningen TIG i ”TIG- svetsning” kommer från engelskan och står för Tungsten Inert Gas.

På svenska är det korrekta ordet ”gasvolframsvetsning” men båda orden används frekvent.

TIG- svetsning är en slags svetsningsmetod vars different är att inte elektroden förbrukas.

Oftast är elektroden gjord till exempel med zirkonium, så det kan vara lämpligt att tillsätta material för att få till en svets. Materialet värms upp av ljusbågen och en skyddsgas ser till att skydda processen.

Vilken ström kan man använda?
Gasvolframsvetsning kan utföras både genom växelström eller likström. Aluminium och magnesium, och andra metaller som åstadkommer svårsmält oxid, svetsas med växelström.

Växelströmmens positiva del ger en bra effekt på oxiduppbrytning.

Det är vanligt att ljusbågen tänds med en joniserande högfrektvent spänning (mellan elektrod och råämne). Likström minuspol används i stort sett för alla andra metaller.

Användningsområde
TIG- svetsning är en metod som ofta används där kvalitén kräver hög standard. Detta på grund av att denna svetsningsmetod ger en riktigt bra ytjämnhet, och rent svetsgods.

Vanliga användningsområden skulle kunna vara inom processindustrin, men även inom kärnkraft. Det allra största användningsområdet för TIG-svetsning är dock vid svetsning av lättmetaller, och rostfria stål.

Klicka gärna in på http://gspprod.se/tig-svetsning/ för att läsa mer.