MAJ 15 2016

Vad är ett LSS-boende?

Behandlingshem

Individer med utvecklingsstörning, hjärnskada, autism eller rörelsehinder kan få bo vid ett LSS-boende vilket innebär att bostaden är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Denna typ av boende är i enlighet med LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshinder). Det kan vara antingen ett gruppboende eller en typ av servicebostad med målet att erbjuda en så normal hemmamiljö som möjligt för funktionsnedsatta individer.

Hur kommer man i kontakt med ett LSS-boende?
Enligt lag finns LSS-boende för personer med funktionshinder, men det är frivilligt att bo vid ett sådant hem. Individen eller den ansvarige för personen väljer alltså själv om detta är ett bra alternativ eller inte. Viktigt att poängtera är att ett LSS-boende skall fungera som ett privat hem och får inte likna en institution eller sjukhus. Genom kommunen som individen bor vid kan man ansöka om olika LSS-boenden. Först anges vilka behov som finns för den funktionsnedsatta personen och därefter ges olika alternativ som tillgodoser dessa behov.

Vad får man hjälp med vid ett LSS-boende?
Ett LSS-boende ska fungera som ett hem för de som inte kan bo ensamma, samtidigt som individen skall kunna behålla sin självständighet. Vid dessa boenden finns det andra individer som tar hand om de inneboende och hjälper den enskilde individen med dess dagliga behov. Vilken typ av hjälp som ges beror helt på vilka behov den enskilda individen har. Generellt sett är det omvårdnad, service, mat och måltider, hälso- och sjukvård, samt olika aktiviteter och samvaro som ingår vid ett LSS-boende.