Viktigt med språk

Ända sedan de första varelserna har man alltid försökt kommunicera med varandra på ett eller annat sätt. Oavsett om det har varit med hjälp av getser, ljud eller dofter så har man alltid sökt ett sätt att förstå varandra. Idag kommunicerar vi med språk världen över och att inte kunna använda sig av språket gör det väldigt svårt att bli en del i denna värld. Eftersom allt är uppbyggt kring språket; skolan, jobbet, idrottsklubben, så blir man gärna isolerad från omvärlden och drar sig tillbaka.

Alla människor känner oftast att de vill lyckas med något. Att de då ska stoppas på grund utav att de hade problem med språket är synd eftersom det faktiskt finns lösningar. Språkförskolor ger barnen en första hjälpande knuff att ta sig an sina språksvårigheter för att en dag faktiskt kunna ta del av allt vad världen har att erbjuda.